Privacy en AVG

Ook scoutingverenigingen moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Waterscouting-groep Paltz- en Eemgeuzen behandelt alle persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. De privacywetgeving (AVG/GDPR) is hierop van toepassing. Op https://www.scouting.nl/privacy is de Privacy Statement van Scouting Nederland terug te vinden.

Een onderdeel van deze wetgeving is hoe we omgaan met beeldmateriaal.

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Ook hier gaan we uitermate zorgvuldig mee om.

Bovendien zullen we geen namen van leden noemen tenzij hiervoor vooraf toestemming is gevraagd.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop u of uw zoon of dochter te zien is, kunt u dat schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het bestuur bestuur@paltzeneemgeuzen.nl

Vragen over bovenstaande ontvangen wij via bestuur@paltzeneemgeuzen.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Paltz- en Eemgeuzen